Részlet a Smidt Múzeumért Alapítvány alapító okiratából:

Alapító okirat
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegeű
(Lezárva: 2007. november hó 12. napján)

SMIDT MÚZEUMÉRT ALAPÍTVÁNY
létrehozásáról

Dr. Smidt Lajos ny. kórházigazgató sebész főorvos a magángyűjteményét 1968-ban Szombathely Városnak és Vas Megyének adományozta, s ezzel lehetővé tette a Szombathelyi Smidt Múzeum megalapítását. Abból az alkalomból, hogy a Múzeum alapítása a 40. évfordulójához közeledik, annak érdekében hogy ezt az önzetlen szellemiséget a Múzeum tovább örökítse az utánunk jövő nemzedékre, egy múzeumbarát szombathelyi polgár, a jelen alapító okirat I. pontjában megnevezett alapító az 1959. évi IV. tv. (Ptk) 74/A-74/F §-ai valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek megfelelően az alábbi, jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtése céljából alapítványt hozza létre.

Alapító: Lőrincz Csaba
(született Szombathelyen, 1959. július hó 23. napján,
anyja neve: Hekler Edit) 9700 Szombathely, Álmos vezér
28.szám alatti lakos

Az alapító kijelenti, hogy a II/6.1. pontban megjelölt tartós, közérdekű célra hozza létre az alapítványt, amely magánalapítvány.

Az Alapítvány

1. Neve: Smidt Múzeumért Alapítvány
2. Közhasznúsági fokozata: közhasznú alapítvány
3. Jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezet
4. Működésének időtartama: határozatlan idő
5. Székhelye: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 2.szám
6. Az alapítvány tartós közérdekű célja és az ennek megvalósítása érdekében kifejtett
tevékenysége
:
A Smidt Múzeum tudományos, kutatási és kulturális tevékenységének elősegítése,
fejlesztése és a Múzeum által hordozott értékek közvetítése a társadalom tagjai felé,
Szombathely város történelmét, kulturális értékeit ismerő lokálpatrióta nemzedék
felnevelésének elősegítése.

6.1. Az alapítvány tartós, közérdekű célja:
Ennek érdekében:
– anyagi szellemi eszközökkel elősegítjük a Múzeum kutatási eredményeinek
társadalom–közelbe hozása és kézzelfoghatóvá tétele által történelmi múltunk
megismertetését a társadalom tagjaival, különös tekintettel az ifjúságra;
– történelmi évfordulókhoz kapcsolódva, műsorok szervezése;
– alkalmi kiállítások szervezése;
– raktári anyagok megóvása érdekében a raktározás körülményeinek javítása
(pl. páraelszívás, hőmérséklet-szabályozás) az anyagok rendszeres forgatása,
bemutatása;
– múzeumpedagógiai foglalkozások, rendhagyó történelemórák segítése;
– kulturális örökség megóvása céljából a műtárgyak állagmegóvása (restaurálás,
konzerválás);
– óvodáskorú gyermekek számára kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő játékok,
vetélkedők szervezése, segítése;
– a Múzeum látogatói és a kiállított tárgyak között interaktív közvetítés a technikai
vívmányok felhasználásával (pl. érintőképernyős tájékoztatás, audiovizuális, digitális
eszközök bevonása) archiv anyagaink megszólaltatása;
– a Múzeum népszerűsítése az ország egész területén.


6.2. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. tv. előírásai szerint az
alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
– tudományos tevékenység, kutatás;
– kulturális tevékenység;
– kulturális örökség megóvása;
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének támogatása; (…)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük