Közhasznúsági jelentések

SMA közhasznúsági jelentés 2010

A Smidt Múzeumért Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése.

1.  SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
1. sz melléklet az Alapítvány közhasznú beszámolója, valamint pénzügyi melléklete

3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az Alapítvány 2010 évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült:

 • Adományozó szervezet: NCA
 • Támogatás összege: 192.400.-Ft

Az Alapítvány 2010. évben a költségvetési támogatásokat az alábbiak szerint használta fel: Az alapítvány működési költségeinek (adminisztrációs költségre, PR, marketing költségre, kommunikációs költségre) fedezetére használta fel a támogatást, melynek elszámolási határideje 2011.05.31.

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Bevételek:

 • Nemzeti Civil Alap: 192.400,-
 • Városi Önkormányzat: 150.000 Ft
 • Magánszemélytől kapott támogatás: 40.000 Ft
 • 1%-ból származó bevétel: 69.616 Ft
 • Kapott bankkamat: 1.917 Ft
 • Rehabilitációs támogatásból származó bev.: 720.000 Ft

Összesen: 1.173.933 Ft

Kiadások:

 • Anyag költség: 30.969 Ft
 • igénybe vett szolgáltatások: 287.766 Ft
 • Egyéb szolgáltatások: 6.924 Ft
 • Bérköltség: 661.416 Ft
 • Járulék: 178.577 Ft
 • Pü. műveletek ráfordítása: 2 Ft
 • Összesen: 1.165.654 Ft

Eredmény:

 • Az Alapítvány tárgyi eszközei: 1 db hangtechnikai berendezés (hangsugárzó+mikrofon)
 • Hosszú lejáratú kötelezettségek értéke: 19000,- forint
 • Rövidlejáratú kötelezettségek a 2010. december havi járulékokat tartalmazza.

5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Alapítvány élő munkával és programok szervezésével támogatja a Smidt Múzeumot. A rehabilitációs támogatás keretében 2010.07.01-től foglalkoztat egy munkavállalót, aki a Múzeumon belül teremőri feladatokat lát el. Munkabérét és járulékait 100 %-ban a Munkaügyi Központtól származó támogatásból fedezzük.
Munkája értéke: 720,000,-

6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA

A Alapítvány évben Jelen Jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül a Szombathely Város Önkormányzata által adott 150.000,- forint támogatásban részesült. A pályázati összeggel az Alapítvány határidőben elszámolt. Ezen kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA

Az Alapítvány 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA

Közhasznúsági jelentés:

Célkitűzésünk volt a Smidt Múzeum népszerűsítése és beintegrálása a helyi kulturális kínálatba, megismertetése a nagyközönséggel. Programjaink e cél kívánalmainak megfelelően kerültek megrendezésre:

 • A rendszeresen megrendezésre kerülő Hadifogoly találkozó (tavaly máj.26-án Ozoli József volt hadifogoly volt előadónk) a még életben maradt idős bácsik szeretett találkozóhelye, amíg lehet, megrendezzük, sokaknak ez a délután egész éves élményük.
 • Az ősszel Dr. Simon Endre ny. tanár 6 év a Gulágon címmel készült hasonló előadással, melyet betegsége miatt felesége tolmácsolt a szép számú hallgatóságnak.
 • A 2010-es évben is szerepeltek gyermekfoglalkozások, melyeket a Savaria Történelmi Karnevál ideje alatt (aug. 19-22.), a Múzeumok Éjszakája (június 19.), a Múzeumok Őszi Éjszakája ( november 13.) idejére szerveztünk meg. Linka Sándor logikai fajáték készítő Játszóházára éppúgy, mint Baltavári Andrea-Sztranyák Zsófia képzőművész foglalkozásaira sok-sok gyermek és fiatal érkezett,  és a játékmotívumokon keresztül a Múzeum tárgyi világával ismerkedtek. Ezen kívül szerepelt Múzeumlabirintus kincskereséssel, makettautó hajtogatás, fényképes felfedezőút, szivárványkép rajzolás műtárgymintás sablonokkal, melyek mind a kisebbek számára hozzák közel a Múzeumot, teszik szerethetővé és érthetővé a régi korokat. Pártoló zenetanárok adtak koncertet a június 19-i éjszakai program keretében, mely szintén sok érdeklődőt vonzott.
 • Zenei programmal az Őszi Fesztiválon (48-as katonadalok) éppúgy örvendeztettük a közönséget, mint az Őszi éjszakánkon, ahol Hirschberg Henrik zongoraművész és leánya adott felejthetetlen koncertet.
 • Történész, levéltáros, hadifogoly, irodalomtörténész, gyógyszerész előadók tartottak színvonalas előadásokat felnőttek részére, az I.- II. világháború időszakáról, irodalom történetről, orvostörténetről, foto történetről. Ezek a korok és történeti egységek mind megjelennek a Smidt Múzeum tárlóiban, az előadásokkal még inkább fel tudtuk kelteni az érdeklődést a Múzeum iránt.
 • Október 6. alkalmából az Alapítvány koszorút helyezett el a Múzeum udvarán Laki Demeter és Sebessy Kálmán emléktáblájánál, majd előadás hangzott el a 1848/49-es Vas vármegye honvédelméről.
 • Ezeken a programokon keresztül az Alapítvány és a Múzeum feljegyzése alapján 600 fő feletti
  látogatói létszámot értünk el.(felnőtt, diák, nyugdíjas, gyermek)
 • A Smidt Hírlevél 1 éves fennállása alatt nyomtatott és online változatban sok emberhez jutott el, információival érdeklődést keltve a Múzeum iránt. Augusztusban és szeptemberben a Hírlevélen keresztül hívtunk Múzeumi Moziba közönséget, ahol helyi alkotók által készített rövidfilmeket mutattunk be, melyek mindegyike kapcsolódott a Múzeumhoz.
 • A Múzeum ismertsége, látogatottsága nőtt, a programok színes kínálatával a különböző rétegek megszólítása vált lehetségessé. Szombathely kulturális kínálatát sikerült gazdagítanunk az elmúlt évben a Múzeum által hordozott értékek közvetítésével, szeretnénk a jövőben is folytatni a megkezdett utat.7.1.Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

  Az Alapítvány célkitűzéseivel összhangban a Smidt Múzeum által hordozott értékek közvetítésének lehetőségét előadások tartásával(gyógyszerész, irodalomtörténész, levéltáros, történész előadókkal), komolyzenei kamarakoncertekkel , ismeretterjesztő programokkal (Múzeumi Mozi) kívántuk felnőttek számára biztosítani. Az ifjúság számára külön hirdettünk kézműves-, és ismeretterjesztő foglalkozásokat. Az Alapítvány tevékenységeibe be tudott vonni lelkes segítőket, ( a Múzeumi éjszakák programjaiba, előadások lebonyolításába) az ifjabb és idősebb korosztályból egyaránt.

7.2.Kulturális örökség megóvása

Tevékenységeink során célunk közös kulturális örökségünk bemutatása, és felhívás annak védelmére, gyermek és felnőtt érdeklődők számára egyaránt lokálpatrióta gondolkodás kialakítása a helyi lakosság körében.

7.3. Kulturális tevékenység

Az Alapító okiratban meghatározott feladatunkat a Múzeum népszerűsítésére, szóróanyagok készítésével, azok önkéntes terjesztésével, és egy segítő bevonásával készült saját honlap által mozdítottuk elő.


Kelt: Szombathely, 2010.04.14.

A Smidt Múzeumért Alapítvány 2011(év) április(hónap) 19.(nap)-i
ülésén elfogadta a évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

DR. SMIDT ERZSÉBET
elnök

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük